ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΡΑΟΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ

Τ . Κ 57001

ΤΗΛ . FAX : 2310 464844

Email :panagiasoumelathermis@gmail.com