ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος                                       κα  Σόνια Μιχαηλίδου.                   6945598709

Αντιπρόεδρος                                κα  Αγγελική Ψαρρά                       6979910928

Γραμματέας                                    κος Ανδρέας Βογιατζής.                6977592570

Ταμίας                                             κα  Αθηνά Δαβιτίδου.                   6980308332

Α’ Έφορος                                      κα  Βαρβάρα (Βούλα) Καλούση.  6979960759

Β’ έφορος                                       κος Ιορδάνης Παυλίδης.                6973349656

Μέλος                                              κος Λάζαρος Ευθυμιάδης.            6938375387

Αναπληρωματικό Μέλος              κα  Αναστασία Γαβριηλίδου.          6947400842