ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ

Η δημιουργία ιδιόκτητου κτιρίου , το οποίο να διαθέτει όλους τους απαραίτητους για τη δραστηριότητα του Σωματείου χώρους , όπως έκθεσης αντικειμένων , εκμάθησης ποντιακών μουσικών οργάνων, διδασκαλίας ποντιακής διαλέκτου και ποντιακού θεάτρου .

Η δημιουργία Μουσείου της ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ και της ζωής στη ΘΕΡΜΗ .

Η συγγραφή μικρού , εύχρηστου και περιεκτικού βιβλίου για τον ΠΟΝΤΟ , που να αποτελεί οδηγό εκμάθησης για μικρούς και μεγάλους και να διανεμηθεί σ’ όλα τα σχολεία του Δήμου Θέρμης, με στόχο να μάθουν οι μαθητές και μαθήτριες την πραγματική ιστορία αλλά και τον πολιτισμό μας .